Alla Odd Fellow aktiviteter är inställda tills vidare.

Bröderna uppmanas att hålla kontakt över telefon, sms, Facebook osv för att stämma av hur vi kan vara till stöd och hjälp för varandra på bästa sätt.

Följ de råd som ges av myndigheterna: 

www.krisinformation.se

www.folkhälsomyndigheten.se 

www.1177.se 

www.urikesdepartementet.se 

www.11313.se